Künye

namsori.com

Yazılamayan hiçbir şey kalmayacak

Bize ulaşın: +905322505149

Haşimişcan Mahallesi Recep Peker Caddesi Üçkapılar Apartmanı No:2 Muratpaşa/Antalya

“Gazetecilik; haber gizleme sanatı değil, haber verme zanaatıdır. Gazetecilik; devletin, başbakanın, komutanın, emniyetçinin, bürokratın, patronun, ilan verenin ‘yaz’ dediğini yazma, ‘yazma’ dediğini yazmama sanatı değil; kamu yararı ve halkın bilgilenme hakkı için gerçekleri arama, hakikati gerekirse onların hepsine inat yazabilme zanaatıdır. 

Gazetecilik; sadece resmi belge, kontrollü demeç, açık bilgi sunma, katiplik etme işi değil; didikleme, kurcalama, rahatsız etme, açığa çıkarma, soru sorma, perde arkasını bulma, gizliliği yarma, müsaade edilenden daha fazla hakikate ulaşma gayretidir. 

Gazetecilik; güçlü konumda bulunanların sözünü dinleme uysallığı değil, daha ziyade güçsüzlerin sesini duyurma, onlara hakikati iletme ve bu amaçla gerekirse güçlüleri huzursuz etme yaramazlığıdır.”